در ادامه مطلب جزوات رشته مهندسی برق (ماشین-ریاضی مهندسی-سیگنال-مدار ....) را دانلود کنید.

جزوه درس ماشین ۱

http://aminnima2.persiangig.com/document/mashin1.PDF

آزمایشگاه ماشین ۱

http://aminnima2.persiangig.com/document/azmashin1.pdf

 كتاب الكترونیك صنعتی

http://aminnima2.persiangig.com/document/elecsan.zip

جزوه درسی الكترونیك ۲

http://aminnima2.persiangig.com/document/elec2.zip

 جزوه درسی الكترونیك۳

http://aminnima2.persiangig.com/document/elec3.pdf

جزوه درس ریاضی مهندسی

http://aminnima2.persiangig.com/document/riyazi%20mohandesi.pdf

جزوه درس اندازه گیری

http://aminnima2.persiangig.com/document/andazegiri.doc

جزوه دیگری از اندازه گیری

http://aminnima2.persiangig.com/document/andazegiri.pdf

اینم جزوه درس سیگنال

http://aminnima2.persiangig.com/document/signal.rar

جزوه معماری کامپیوتر

http://aminnima2.persiangig.com/document/memari%20computer2.pdf

مدار ۱

http://aminnima2.persiangig.com/document/madar1.pdf

حل المسائل مدار

http://aminnima2.persiangig.com/document/halol%20masael%20madar.PDF

دستور کار آزمایشگاه مدار

http://aminnima2.persiangig.com/document/madar.pdf

گزارش آزمایشگاه مدار

http://aminnima2.persiangig.com/document/gozareshaz%20madar.pdf

 گزارشکارآز مدار منطقی

http://aminnima2.persiangig.com/document/az%20madar%20manteghi.pdf

مدار منطقی

http://aminnima2.persiangig.com/document/manteghi.pdf

جزوه درس بررسی سیستم های قدرت 

http://najdi09166420367.persiangig.com/document/barrasi.doc

جزوه مبانی برق

http://najdi09166420367.persiangig.com/document/mabani.pdf 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 آذر 1388    | توسط: علی زالی پور    |    |
نظرات()