82 پروژه آماده برای دانلود که در ادامه مطلب می توانید دانلود کنید.

File name

Last modifed

File size (bytes)

12 CH iR.rar

2008-03-12.

365,799

12C509_logicgate replacement.rar

2008-03-12.

4,595

16f 84 pic servo controller 8 servo.rar

2008-03-12.

107,847

16f84 one oclock battery charger.rar

2008-03-12.

55,790

16f84 Digital Altimeter using Motorola MPXS4100.rar

2008-03-12.

285,047

16f84 weeder frequency counter.rar

2008-03-12.

189,789

16f877 brushless motor control made easy.rar

2008-03-12.

404,665

3 digit UpDown 16f84.rar

2008-03-12.

276,893

4 Channels Temperatures Monitor.rar

2008-03-12.

235,896

50mhz caunter.rar

2008-03-12.

177,315

A Microcontroller System.rar

2008-03-12.

6,460,582

Audio Spectrum Monitor.rar

2008-03-12.

165,805

Audio Spectrum radioMonitor.rar

2008-03-12.

462,529

Brenner8 USB PIC Programmer.rar

2008-03-12.

6,056,037

Car Fuel Display 16f84.rar

2008-03-12.

820,626

Control Remoto10 canales.rar

2008-03-12.

1,665,576

DVM(2).rar

2008-03-12.

42,760

DVM.rar

2008-03-12.

42,715

Digital PC Oscilloscope.rar

2008-03-12.

112,338

Digital power supply.rar

2008-03-12.

2,511,367

DigitalPS.rar

2008-03-12.

492,893

Electronics -- 10xHz Precision Clock Generator.rar

2008-03-12.

560,008

Elektor-USB-Interface.rar

2008-03-12.

916,319

Hi-Fi Preamp pic16f877.rar

2008-03-12.

1,456,851

IR On-Off.rar

2008-03-12.

59,836

IR-ON-OFF.rar

2008-03-12.

213,383

IR.rar

2008-03-12.

20,460

Ir on off.rar

2008-03-12.

76,099

K128 USB PIC Programmer.rar

2008-03-12.

3,613,986

Keypad.rar

2008-03-12.

253,858

LCD based PIC Register Monitor.rar

2008-03-12.

73,143

LCFMetr s PIC.rar

2008-03-12.

818,451

Mause Controlled Pulse Power Supply.rar

2008-03-12.

1,328,447

PC-Unit.rar

2008-03-12.

20,583

PIC - MMC (Multi Media Card) Flash Memory Extension.rar

2008-03-12.

255

PIC 16F84 + IR + LCD + RS232.rar

2008-03-12.

108,031

PIC 16F877 16F874 Development Board.rar

2008-03-12.

2,558,172

PIC Power Meter.rar

2008-03-12.

2,723,564

PIC Power Supply.rar

2008-03-12.

278,408

PIC_Board_20_05_LP.rar

2008-03-12.

29,308

Pic 16F877 CD Rom to CD Player converter.rar

2008-03-12.

100,430

Pic-Ethernet-452.rar

2008-03-12.

71,918

Powersupply_complete.rar

2008-03-12.

949,465

Printer.rar

2008-03-12.

1,104,405

PulseMon.rar

2008-03-12.

125,272

Radio Spectrum Monitor.rar

2008-03-12.

244,351

STEP_CONTROL.rar

2008-03-12.

338,839

Serial port example PIC_Hi-Tech_C_PIC16F87x.rar

2008-03-12.

101,146

Super Simple PIC 16x84 Development Board.rar

2008-03-12.

283,123

Termometar Nokia 3310 Lcd.rar

2008-03-12.

340,281

Termostat.rar

2008-03-12.

422,465

UPS_PIC16F84.rar

2008-03-12.

135,293

Ultrasonic Range Meter.rar

2008-03-12.

216,636

Universal ( IR ) Remote control tester.rar

2008-03-12.

4,036,445

Universal IR-Remote Lamp Controller.rar

2008-03-12.

3,034,721

VGA.rar

2008-03-12.

3,157

VGASCARTAudio Automatic Switch.rar

2008-03-12.

117,730

VGA_TEST.rar

2008-03-12.

6,453

Video DVM.rar

2008-03-12.

234,484

alkol tester.rar

2008-03-12.

770,025

charger.rar

2008-03-12.

51,852

digital_power_supply.rar

2008-03-12.

514,092

dimmer pic.rar

2008-03-12.

121,231

dimmer.rar

2008-03-12.

409,372

disco_light_controller.rar

2008-03-12.

195,490

gsm lcd.rar

2008-03-12.

3,345,522

lcd.rar

2008-03-12.

3,866,239

phase_controller_TRIAC_or_IGBT_50-60Hz.rar

2008-03-12.

105,717

pic power.rar

2008-03-12.

1,244,148

pic ups.rar

2008-03-12.

119,565

pic-sonar.pdf

2008-03-12.

87,162

programable_Power_suplly.rar

2008-03-12.

2,720,183

single channel triac phase controller for a PIC16x84.rar

2008-03-12.

162,062

small world of prototyping boards pic-avr.rar

2008-03-12.

1,083,994

swr meter.rar

2008-03-12.

1,785,428

test_vga.rar

2008-03-12.

3,039

thermostat.rar

2008-03-12.

100,472

ultrasonic.rar

2008-03-12.

208,337

ulturasonic radar.rar

2008-03-12.

385,868

ups.rar

2008-03-12.

119,449

usb switch.rar

2008-03-12.

1,695,850

vga testter.rar

2008-03-12.

92,292

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 آذر 1388    | توسط: علی زالی پور    |    |
نظرات()