پستی كه گذاشتم مربوط به بخش جزوات دانشگاهی و یكی از كامل ترین جزوات در مورد درس دیجیتال 

می باشد كه در آن تمام بخش های دیجیتال به طور كامل درس داده شد است . این كتاب شامل بخش هایی

چون : 

1- سیستم های دودویی و كد گذاری 

2- جبر بول و گیت منطقی

3- ساده سازی و پیاده سازی توابع منطقی

4-مدار های تركیبی و طراحی مدار های تر كیبی

5-مدار های ترتیبی و طراحی مدار های ترتیبی

دانلود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 آذر 1388    | توسط: علی زالی پور    |    |
نظرات()